ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน บิน(VZ)

1,104
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน 3คืน บิน(VZ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สุดคุ้มเที่ยวครบ 3 เมืองไฮไลท์ พักโรงแรมสุดหรูบนบานาฮิลส์ 1 คืน ล่องเรือกระด้ง ชมมรดกโลกเมืองโบราณฮอยอัน และพระราชวังเว้

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 11 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 12 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 18 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 25 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 26 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63 12,999
12,799
12,999
12,799
12,999
12,799
3,900 9,999 4,500
booking 03 ก.ค. - 06 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 04 ก.ค. - 07 ก.ค. 63 15,999
15,799
15,999
15,799
15,999
15,799
3,900 12,999 4,500
booking 05 ก.ค. - 08 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 10 ก.ค. - 13 ก.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 16 ก.ค. - 19 ก.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 17 ก.ค. - 20 ก.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 23 ก.ค. - 26 ก.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 24 ก.ค. - 27 ก.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 25 ก.ค. - 28 ก.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 26 ก.ค. - 29 ก.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 06 ส.ค. - 09 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 12 ส.ค. - 15 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 13 ส.ค. - 16 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 20 ส.ค. - 23 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 27 ส.ค. - 30 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 28 ส.ค. - 31 ส.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 10 ก.ย. - 13 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 11 ก.ย. - 14 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 17 ก.ย. - 20 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 18 ก.ย. - 21 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 24 ก.ย. - 27 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 25 ก.ย. - 28 ก.ย. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 01 ต.ค. - 04 ต.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 08 ต.ค. - 11 ต.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 09 ต.ค. - 12 ต.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 10 ต.ค. - 13 ต.ค. 63 15,999
15,799
15,999
15,799
15,999
15,799
3,900 12,999 4,500
booking 13 ต.ค. - 16 ต.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500
booking 15 ต.ค. - 18 ต.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 16 ต.ค. - 19 ต.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 17 ต.ค. - 20 ต.ค. 63 14,999
14,799
14,999
14,799
14,999
14,799
3,900 11,999 4,500
booking 18 ต.ค. - 21 ต.ค. 63 13,999
13,799
13,999
13,799
13,999
13,799
3,900 10,999 4,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

23 เม.ย. - 26 เม.ย. 63

รหัสทัวร์

VN_VZ00024

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

กรุณา Login เพื่อ Booking

Login

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ962(15.50 น. - 17.30 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ963(18.10 น. - 19.50 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ