ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน บิน(RJ)

1,149
SAVE 100.-
1% OFF
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน บิน(RJ)
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

พักฮ่องกง 2 คืน ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านจิมซาจุ่ย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 12 ก.ค. - 14 ก.ค. 63 9,999
9,899
9,999
9,899
9,999
9,899
0 0 4,500
booking 23 ส.ค. - 25 ส.ค. 63 9,999
9,899
9,999
9,899
9,999
9,899
0 0 4,500
booking 20 ก.ย. - 22 ก.ย. 63 9,999
9,899
9,999
9,899
9,999
9,899
0 0 4,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
13.30 น.      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q1-6สายการบินรอยัล จอร์แดนเนียลเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ฮ่องกง


วันเดินทาง

รหัสทัวร์

HK_RJ00013

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) RJ182( 16.15 น.- 20.05 น.) Royal Jordanian สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) RJ183(21.35 น. - 23.25 น.) Royal Jordanian สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 2 มื้อ