ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยว UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE สุดฟินแบบเต็มวัน 3วัน 2คืน

250
ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยว UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE สุดฟินแบบเต็มวัน 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สิงคโปร์ เมอร์ไลออนส์ Marina Bay Sand นั่งเรือ Bum Boat GARDEN BY THE BAY อุโมงค์ต้นไม้ สุดฮิป Tree Tunnel ใน Fort Canning Park Merlion สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ ไหว้เจ้าแม่กวมอิม สุดอลังการ THE JEWEL CHANGI พิเศษ !!! เข้า UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

27 พ.ค. - 29 พ.ค. 65

รหัสทัวร์

SG_TR00001

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TR625 (10.50 น. - 14.15 น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TR610 (15.25 น. - 16.55 น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ