ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน

82
ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 9วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ตุรกี เยือนดินแดน 2 ทวีปดินแดนในฝันของนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ม้าไม้จําลองแห่งเมืองทรอย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปราสาทปุยฝ้าย ขึ้นบอลลูนชมความงามคัปปาโดเกีย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ชมความงดงามแผ่นดิน 2 ทวีปสุเหร่าสีน้ำเงินฮิปโปโดม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสไปซ์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ส. 22 ต.ค. - อา. 30 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

ITCTR_TK00049

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK069 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK068 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ