ทัวร์สกอตแลนด์ สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ 9วัน 7คืน

47
ทัวร์สกอตแลนด์ สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ 9วัน 7คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สกอตแลนด์ สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) เข้าชม Edinburgh Castle ล่องเรือชมทะเลสาบสวยงาม แห่งเขตวินเดอร์เมียร์ เข้าชม Old Trafford Stadium at Manchester อิสระเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์และย่านต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน อิสระช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet สุดชิค

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สกอตแลนด์

วันเดินทาง

พฤ. 06 ต.ค. - ศ. 14 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

JWLSCO_TR00001

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TR750 Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TR751 Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ