ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7 วัน 4 คืน

100
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7 วัน 4 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สวิตฯ พิชิต2ยอดเขา จุงฟราว กลาเซียร์ 3000 นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS เดินสะพาน PEAK WALK เที่ยวเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ เมนูพิเศา!! สวิตชีสฟองดู

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 07 ต.ค. - 13 ต.ค. 65 85,999 85,999 84,999 - - 9,900
booking 04 พ.ย. - 10 พ.ย. 65 75,999 75,999 74,999 - - 9,900
booking 02 ธ.ค. - 08 ธ.ค. 65 79,999 79,999 78,999 - - 9,900
booking 08 ม.ค. - 14 ม.ค. 66 75,999 75,999 74,999 - - 9,900

วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - พฤ. 13 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

BICH_EK00008

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK 385

EK 087
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK 088

EK 384
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 25 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ