ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเคียสีเขียว ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค 7วัน 5คืน

291
ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเคียสีเขียว ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค 7วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาจิ ซีไซด์ เที่ยว เมืองอาโอไร เมืองชายหาดทะเลญี่ปุ่นตะวันออก ลิ้มรส ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร ขอพรสิ่งศักดิ์สิธิ์ ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ พร้อมรับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ นั่งรถไฟสายโรแมนติก Tadami Line พร้อมถ่ายรูป ณ จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 01 ต.ค. - 07 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 02 ต.ค. - 08 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 03 ต.ค. - 09 ต.ค. 65 49,888 - - - - 12,000
booking 04 ต.ค. - 10 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 05 ต.ค. - 11 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 06 ต.ค. - 12 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 07 ต.ค. - 13 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 08 ต.ค. - 14 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 09 ต.ค. - 15 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 10 ต.ค. - 16 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 11 ต.ค. - 17 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 12 ต.ค. - 18 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 13 ต.ค. - 19 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 14 ต.ค. - 20 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 15 ต.ค. - 21 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 16 ต.ค. - 22 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 17 ต.ค. - 23 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 18 ต.ค. - 24 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 19 ต.ค. - 25 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 20 ต.ค. - 26 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 21 ต.ค. - 27 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 22 ต.ค. - 28 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000
booking 23 ต.ค. - 29 ต.ค. 65 56,888 - - - - 12,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ญี่ปุ่น


วันเดินทาง

ส. 01 ต.ค. - ศ. 07 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

TTNJP_XJ00157

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ600 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ601 Air Asia X สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ