ทัวร์ฝรั่งเศส เบสต์ออฟฟร้านซ์ 10 วัน 7คืน

246
ทัวร์ฝรั่งเศส เบสต์ออฟฟร้านซ์ 10 วัน 7คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวชมปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ – ปราสาทชาโตเชอนองโช – ชองบอร์ด - บอร์โดซ-ปารีส (ชาร์ล เดอ โกล) - บ้านโมเน่ต์ - เมืองรูอ็อง (Rouen) - มงต์แซงต์มิเชล-แซงต์มาโล - มงต์แซงต์มิเชล - เมืองตูร์ แห่งลุ่มน้ำลัวร์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 03 มี.ค. - 12 มี.ค. 66 139,000 125,000 112,000 - - 17,000
booking 17 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 139,000 125,000 112,000 - - 17,000
booking 07 เม.ย. - 16 เม.ย. 66 145,000 130,000 116,000 - - 18,000
booking 28 เม.ย. - 07 พ.ค. 66 139,000 125,000 112,000 - - 17,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

วันเดินทาง

ศ. 09 ธ.ค. - อา. 18 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

DSFR_TG00006

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TG940 (00.05 น. - 07.10 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TG931 (13.40 น. - 05.55 น.) Thai Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ