ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 8วัน 6คืน

37
ทัวร์ตุรกี POPULAR TURKEY 8วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ร่วมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่และ ยาวนานของอาณาจักรออตโตมันชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

พ. 05 ต.ค. - พ. 12 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

PVTR_W500003

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) W5-050 (09.25 น. - 14.15 น.)

W5-114 (17.15 น. - 19.00 น.)
Mahan Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) W5-113 (10.55 น. - 15.30 น.)

W5-051 (22.10 น. - 07.25 น.)
Mahan Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ