ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE AIRLINE 3วัน 2คืน

209
ทัวร์สิงคโปร์  SINGAPORE AIRLINE 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สิงคโปร์ 3วัน 2คืน Merlion / China Town / Garden By The Bay / Street Food / Sky Helix / Sembawang Temple (ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาก) / Universal Studios (Optional) / Songfa / Bumboat / Marina Bay Sands

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 65 16,999 - - 3,900 - 5,900
booking 10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 65 17,999 - - 3,900 - 5,900
booking 16 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 16,999 - - 3,900 - 5,900
booking 23 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 16,999 - - 3,900 - 5,900
booking 28 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 65 17,999 - - 3,900 - 5,900
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 18,999 - - 3,900 - 5,900
booking 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 20,999 - - 3,900 - 5,900
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 20,999 - - 3,900 - 5,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - อา. 09 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

SPSG_SQ00013

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) SQ705 (09.50 น. - 13.15 น.) Singapore Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) SQ714 (17.10 น. - 18.45 น.) Singapore Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 4 มื้อ