ทัวร์สิงคโปร์ WELL Comeback SINGAPORE 4วัน 3คืน

143
ทัวร์สิงคโปร์ WELL Comeback SINGAPORE 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน Merlion / Fort Canning Park / Garden By The Bay / Marina bay sands / The Jewel / Shopping Orchard / Street Food / Bumboat / Chinatown

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 17,999 - - 3,000 - 5,900
booking 15 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 20,499 - - 3,000 - 5,900
booking 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 24,999 - - 3,000 - 5,900
booking 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 27,499 - - 3,000 - 5,900
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 20,999 - - 3,000 - 5,900
booking 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 23,499 - - 3,000 - 5,900
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 66 24,999 - - 3,000 - 5,900
booking 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. 66 27,499 - - 3,000 - 5,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

พฤ. 03 พ.ย. - อา. 06 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

SPSG_TR00009

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TR625 (10.50 น. - 14.15 น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TR610 (16.00 น. - 17.30 น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ