ทัวร์สิงคโปร์ WELL Comeback SINGAPORE 4วัน 3คืน

195
ทัวร์สิงคโปร์ WELL Comeback SINGAPORE 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน Merlion / Fort Canning Park / Garden By The Bay / Marina bay sands / The Jewel / Shopping Orchard / Street Food / Bumboat / Chinatown

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

พฤ. 15 ธ.ค. - อา. 18 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

SPSG_TR00009

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TR625 (10.50 น. - 14.15 น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TR610 (16.00 น. - 17.30 น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ