ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมันี เนเธอร์แลนด์ 9วัน6คืน บิน EK

243
ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมันี เนเธอร์แลนด์ 9วัน6คืน บิน EK
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมันี เนเธอร์แลนด์ 9วัน6คืน บิน EK ชมเทศกาลดอกไม้งานเฟลเอด 10 ปี มี 1 ครั้ง และเทศกาลสวนเคอเคนออฟ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

ส. 03 ธ.ค. - อา. 11 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

VCFR_EK00004

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69 (23.00 น. - 09.40 น.)

TK1821
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK1954 (18.35 น. - 15.25 น.)

TK68
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ