ทัวร์สแกนดิเนเวีย ล่องเรือ SILJA LINE - เรือ DFDS 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน QR

177
ทัวร์สแกนดิเนเวีย ล่องเรือ SILJA LINE - เรือ DFDS 9 วัน 6 คืน  โดยสายการบิน QR
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ล่องเรือ SILJA LINE - เรือ DFDS

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

อา. 04 ธ.ค. - จ. 12 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

VCSCN_QR00009

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) QR833 (21.15 น. - 15.05 น.)

QR301 (00.05น. - 08.50น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) QR162 (09.30 น. - 07.05 น.)

QR830 (16.35น. - 20.15น.)
Qatar Airways สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ