ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EK

311
ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EK
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทัวร์ตุรกี ดินแดน 2 ทวีป 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EK

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ส. 01 ต.ค. - จ. 10 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

VCTR_EK00003

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK377 (03.30 น. - 13.50น.)

EK123
Emirates สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK122 (15.35น. - 07.35 น.)

EK384
Emirates สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 12 มื้อ