ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EK

166
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน EK
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เคอเคนฮอฟ งานเทศกาลดอกไม้ปี 2022 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

วันเดินทาง

ศ. 02 ธ.ค. - อา. 11 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

VCFR_EK00009

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK385 (01.45น. - 13.30 น.)

EK073 (04.55น. - 08.20น.)
Emirates สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK148 (15.20 น. - 12.05 น)

EK384 (23.59น. - 03.05น.)
Emirates สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ