ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE TRICK OR TREAT 3วัน 2คืน

51
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE TRICK OR TREAT  3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – เมอร์ไลอ้อน – สะพานเกลียว HELIX – MARINA BAY SAND – ชมโชว์ SPECTRA LIGHT&WATER SHOW-วัดพระเขี้ยวแก้ว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - อา. 09 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

GS25SG_VZ00011

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ620 (09.45 น. – 13.10 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ621 (14.10 น. - 15.30 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ