ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรเคีย บินตรงสู่อิสตัสบูล 9 วัน 6 คืน

62
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์ ตุรเคีย บินตรงสู่อิสตัสบูล 9 วัน 6 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวดินแดน 2 ทวีป นั่งบอลลูน ชมเมืองคัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย เฮียราโพลิส ชมโชว์ Bella Dance

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 23 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 43,999 43,999 42,999 6,000 - 6,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

จ. 05 ธ.ค. - อ. 13 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

BITR_TK00105

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 69 (23.30 น. - 06.10 น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK68 (01.55น. - 15.00น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 21 มื้อ