ทัวร์สแกนดิเนเวีย OSLO TROMSO SENJA LOFOTEN COPENHEGEN 10วัน 7คืน

71
ทัวร์สแกนดิเนเวีย OSLO TROMSO SENJA LOFOTEN COPENHEGEN 10วัน 7คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทรอมโซ-มหาวิหารอาร์กติก-มหาวิหารทรอมโซ-นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิว-เซนญานาร์วิค-หมู่เกาะโลโฟเทน-สตัมซุนด์-พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สแกนดิเนเวีย

วันเดินทาง

ส. 24 ธ.ค. - จ. 02 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

KJSCN_EK00001

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK385 (01:05น. - 05:00น.)

EK159 (07:45น. - 12:00น.)
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK152 (14.20น. - 23.45น.)

EK376 (03.30น. - 12.35น.)
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ