ทัวร์สเปน อันเดอร์รา ฝรั่งเศส ตอนใต้ อิตาลี ช่วงปีใหม่ 10 วัน 7คืน

53
ทัวร์สเปน อันเดอร์รา ฝรั่งเศส ตอนใต้ อิตาลี ช่วงปีใหม่ 10 วัน 7คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เมืองบาร์เซโลน่า,ยอดเขามองต์จูอิค,เข้าชมสวนกูเอล(มรดกโลก) -มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์,ถนนลารัมบรา, -นั่งกระเช้าขึ้นเขามอนต์เซอร์รัต,มหาวิหารซานตามาเรีย -อันดอร์ร่า ลา เวลลา(ประเทศอันดอร์ร่า),ลาเวลลา -การ์กาซอน,ป้อมปราการกาการ์ซอน,เมืองตูลูซ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สเปน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สเปน


วันเดินทาง

พ. 28 ธ.ค. - ศ. 06 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

WCES_TK00003

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK065 (22.55 น. - 05.45 น.)

TK1853 (08.45 น. - 10.20 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK1876 (18.50 น. - 23.40 น.)

TK068 (01.55 น. - 15.00 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ