ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เมืองโบราณเอเฟซุส ช่วงปีใหม่ 10 วัน 7 คืน

46
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย เมืองโบราณเอเฟซุส ช่วงปีใหม่ 10 วัน 7 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชานัคคาเล,ทรอย,ม้าไม้เมืองทรอย,ไอยวาริค -เพอร์กามัม,เอเฟซุส,เมืองโบราณเอเฟซุส,โรงงานเครื่องหนัง -คูซาดาซึ,ปามุคคาเล่,นครโบราณเฮียราโพลิส,ปราสาทปุยฝ้าย -อันตัลยา,หอคอยฮิดิร์ลิค,ล่องเรืออันตัลยา,คอนยา,พิพิธภัณฑ์เมฟลานา -คาราวานสไลน์,คัปปาโดเกีย,นครใต้ดิน,ระบำหน้าท้อง,ชมวิวเมืองคัปปาโดเกียโดยบอลลูน

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 29 ธ.ค. - 07 ม.ค. 66 98,900 - - - - 25,900

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

พฤ. 29 ธ.ค. - ส. 07 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

WCTR_TK00104

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 065 (22.55น. - 05.45 น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 068 (01.55 น. - 15.00 น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 23 มื้อ