ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล อิสตันบูล 7วัน 4คืน

27
ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล อิสตันบูล 7วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมบอลลูนหลากสี – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์เกอเรเม – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์– โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิก – โรงงานเครื่องประดับ – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานเซราย-เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – สวนสตรอว์เบอร์รี –เมืองคูซาดาซ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

อ. 18 ต.ค. - จ. 24 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

ZGTR_TK00103

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK069 (23.00น. - 05.15น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK068 (01.45น. - 15.25น.) Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 13 มื้อ