ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมโชว์สุดอลังการ 4 วัน 3 คืน

1,213
ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ชมโชว์สุดอลังการ 4 วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บานาฮิลล์ ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 02 ก.พ. - 05 ก.พ. 66 14,999 14,999 13,999 6,000 - 3,000
booking 08 ก.พ. - 11 ก.พ. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000
booking 09 ก.พ. - 12 ก.พ. 66 15,999 15,999 14,999 6,000 - 3,000
booking 12 ก.พ. - 15 ก.พ. 66 15,999 15,999 14,999 6,000 - 3,000
booking 16 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 15,999 15,999 14,999 6,000 - 3,000
booking 19 ก.พ. - 22 ก.พ. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000
booking 22 ก.พ. - 25 ก.พ. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000
booking 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000
booking 02 มี.ค. - 05 มี.ค. 66 16,999 16,999 15,999 6,000 - 3,000
booking 05 มี.ค. - 08 มี.ค. 66 14,999 14,999 13,999 6,000 - 3,000
booking 08 มี.ค. - 11 มี.ค. 66 14,999 14,999 13,999 6,000 - 3,000
booking 12 มี.ค. - 15 มี.ค. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000
booking 15 มี.ค. - 18 มี.ค. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000
booking 19 มี.ค. - 22 มี.ค. 66 13,999 13,999 12,999 6,000 - 3,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

อา. 27 พ.ย. - พ. 30 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

BIVN_VZ00070

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ 962 (15.50 น. - 17.30 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ 963 (18.10 น. - 19.50 น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 9 มื้อ