ทัวร์จอร์เจีย SEASON CHANGE GEORGIAI 8วัน5คืน

29
ทัวร์จอร์เจีย SEASON CHANGE GEORGIAI 8วัน5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวครบเส้นทางไฮไลท์ -นอน บาทูมี่ BATUMI 1 คืน -นอน บอร์จอมี่ BARJOMI 1 คืน -นอน กูดาอูรี GUDAUIR 1 คืน -นอน ทบิลิซี TBILISI 2 คืน ชมน้ำตก MAKKUNTSESI ชมรูปปั้นความรักแห่งบาทูมี ALI AND NINO ล่องเรือในทะเลดำบาทูมี่ (BLACK SEA) บอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) นั่งกระเช้า CABLE CAR ชมความงาม ชม พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (MUSEUM OF STALIN) เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขาคอเคซัส นั่งรถจิ๊ป 4X4 ขึ้นสู่โบสถ์เกอเกติ โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส แวะถ่ายภาพกับอนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย ชมป้อมอันนานูรี (ANAURI FORTRESS) เมืองมิสเคด้า (MTSKHETA) ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย ชมวิหารสเวติสเคอเวรี เมืองทบิลิซี (OLDTOWN TBILISI) ย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี ถ่ายภาพกับ เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) ชม โบสถ์เมเตคี METEKHI ST. VIRGIN CHURCH ชมโบสถ์ SIONI CATHEDRAL โบสถ์ซิโอนิ เป็นมหาวิหารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) เดินเล่นช็อปปิ้งที่ GALLERIA MALL ขึ้น CABLE CARขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจียMOTHER OF GEORGIA ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET)

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

พ. 26 ต.ค. - พ. 02 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

PVGE_TK00048

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69 (23.00 น. - 05.15 น)

TK390 (06.55น. - 09.40 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 383 (17.55 น. - 19.30 น. )

TK 64 (20.55 น. - 10.10 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ