ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ซัล ช้อปปิ้ง 4วัน 3คืน

172
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ซัล ช้อปปิ้ง 4วัน 3คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์(รวมตั๋ว) – LAU PA SAT FOOD CENTER – สะพานเฮลิกซ์ – มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์ค- อุโมงค์ต้นไม้ - ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีน่า ล่องเรือ BUMBOAT

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 11 ก.พ. - 14 ก.พ. 66 16,977 16,977 16,477 2,977 13,977 4,477
booking 04 มี.ค. - 07 มี.ค. 66 17,977 17,977 17,477 2,977 13,977 4,477

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ศ. 02 ธ.ค. - จ. 05 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

SNSG_TR00022

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TR 625 (10.50น. - 14.15น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TR 610 (16.00น. – 17.30น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ