ทัวร์เวียดนาม ฟูก๊วก เกาะสวรรค์ 3วัน 2คืน

584
ทัวร์เวียดนาม ฟูก๊วก เกาะสวรรค์  3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

GRAND WORLD PHU QUOC – ชมบ้านไม้ไผ่ หมู่บ้านเวนิส - สวนสนุก VIN WONDER - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ AQUARIUM VINPEARL – วัดดิงชาว – ตลาดกลางคืน DUONG DONG-ช้อปปิ้งร้านไข่มุก

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

ศ. 03 ก.พ. - อา. 05 ก.พ. 66

รหัสทัวร์

SNVN_VZ00013

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ 980 (09.45น. – 11.00น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ 981 (12.00น. – 13.20น.) Vietjet Air สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 5 มื้อ