ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้ 8วัน 5คืน

86
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ บาทูมี มิทสเคต้า คูไตซี กูดาอูรี คาซเบกี้  8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

แกรนด์จอร์เจีย เที่ยวคุ้มสุดคุ้มเข้าบาทูมี่ กลับทบิลิซี พักสกี รีสอร์ท กูดาอูรี 2 คืน ล่องเรือทะเลดำ พิชิตดินแดนไข่มุกแห่งคอเคซัส

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 23 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 65 56,990 - - 10,000 - 9,000
booking 25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 60,990 - - 10,000 - 10,500
booking 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 66 61,990 - - 10,000 - 10,500
booking 30 ธ.ค. - 07 ม.ค. 66 59,990 - - 10,000 - 10,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ศ. 23 ธ.ค. - ศ. 30 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

ZGGE_TK00047

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK065 (22.55 น. - 05.45 น.)

TK390 (08.00 น. - 10.50 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK383 (17.25 น. - 18.55 น.)

TK064 (01.45 น. - 15.25 น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 15 มื้อ