ทัวร์ออสเตรีย สโลวาเกีย คริสต์มาสมาร์เก็ต ปราก เวียนนา 7วัน 4คืน

79
ทัวร์ออสเตรีย สโลวาเกีย คริสต์มาสมาร์เก็ต ปราก เวียนนา 7วัน 4คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

บินตรงสุดคุ้ม เที่ยวชม Christmas Market ดินแดนยุโรปตะวันออก เมืองมรดกโลกแห่งแคว้นโบฮีเมีย

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 06 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 65 49,990 49,990 46,990 20,000 28,990 9,900

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ออสเตรีย

วันเดินทาง

อ. 29 พ.ย. - จ. 05 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

ZGAT_BR00004

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) BR 061 (02.20น. - 08.35น.) Eva Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) BR 062 (18.35น. - 10.00น.) Eva Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ