ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA COUNTDOWN 8วัน 5คืน

57
ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA COUNTDOWN  8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL-คูไตซี – วิหารบากราติ – ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ-ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 23 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 65 54,999 54,999 54,999 10,000 - 9,500
booking 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 66 64,999 64,999 64,999 10,000 - 12,500
booking 30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 66 59,999 59,999 59,999 10,000 - 10,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ศ. 23 ธ.ค. - ศ. 30 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

GS25GE_TK00045

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 069 (23.30น. –06.10น.)

TK 390 (08.00น. –10.50น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 383 (17.55น. –19.30น.)

TK 068 (01.55น. –15.00น.)
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 14 มื้อ