ทัวร์เวียดนาม WONDERFULL DANANG 3วัน 2คืน

94
ทัวร์เวียดนาม WONDERFULL DANANG 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน I พักดานัง 1 คืน I พักบานาฮิลล์ 1 คืน I BUFFET 1 มื้อที่บานาฮิลล์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

ศ. 16 ธ.ค. - อา. 18 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

PVVN_FD00094

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) FD636 (09.45 น. - 11.30 น.) Air Asia สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) FD639 (18.10 น. - 19.55 น.) Air Asia สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 7 มื้อ