ทัวร์มองโกเลียนอก อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน

149
ทัวร์มองโกเลียนอก อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 65 45,990 45,990 44,990 10,000 20,000 9,000
booking 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 66 47,990 47,990 46,990 10,000 20,000 12,900
booking 21 ม.ค. - 25 ม.ค. 66 39,990 39,990 38,990 10,000 20,000 9,000
booking 11 ก.พ. - 15 ก.พ. 66 41,990 41,990 40,990 10,000 20,000 9,000
booking 18 มี.ค. - 22 มี.ค. 66 41,990 41,990 40,990 10,000 20,000 9,000

วันเดินทาง

ส. 03 ธ.ค. - พ. 07 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

ZGMN_OM00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) OM704 (20.50 น. - 04.10 น.) Mongolian Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) OM703 (10.00 น. - 17.30 น. ) Mongolian Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 23 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 10 มื้อ