ทัวร์สิงคโปร์ เฟสติวัล 3วัน 2คืน

255
ทัวร์สิงคโปร์ เฟสติวัล 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

สะพานเฮลิกซ์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ มาริน่าเบย์แซนด์ส หาดซิโลโซ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ตรอกฮาจิ ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 17 ก.พ. - 19 ก.พ. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 - 4,477
booking 25 ก.พ. - 27 ก.พ. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 - 4,477
booking 18 มี.ค. - 20 มี.ค. 66 13,977 13,977 13,477 2,977 - 4,477

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ศ. 23 ธ.ค. - อา. 25 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

SNSG_TR00020

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TR 625 (10.50น. -14.15น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TR 610 (15.25น. -16.55น.) Scoot Airline สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 6 มื้อ