ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี ทลิบิซี คาซเบกิ นอนกูดาอูริ 8วัน 5คืน

103
ทัวร์จอร์เจีย บาทูมี ทลิบิซี คาซเบกิ  นอนกูดาอูริ 8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

บาทูมี-ถนนเลียบชายหาดบาทูมี-อนุสาวรีย์อาลีและนีโน่-ล่องเรือริมฝั่งทะเลดำ จัตุรัสเปียเซซ่า-เมืองเก่าบาทูมี-ตึก Alphabetic Tower-คูไตซี-อารามจีลาติ-มหาวิหารบากราติ-บอร์โจมี-สวนบอร์โจมี-ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 18 ม.ค. - 25 ม.ค. 66 65,999 65,999 65,999 15,000 45,999 13,900
booking 03 ก.พ. - 10 ก.พ. 66 65,999 65,999 65,999 15,000 45,999 13,900
booking 14 ก.พ. - 21 ก.พ. 66 65,999 65,999 65,999 15,000 45,999 13,900
booking 24 ก.พ. - 03 มี.ค. 66 65,999 65,999 65,999 15,000 45,999 13,900
booking 08 มี.ค. - 15 มี.ค. 66 65,999 65,999 65,999 15,000 45,999 13,900
booking 19 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 65,999 65,999 65,999 15,000 45,999 13,900

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

พ. 18 ม.ค. - พ. 25 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

KJGE_TK00044

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK65

TK390
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK383

TK64
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ