ทัวร์จอร์เจีย ล่องเรือทะเลดำ ชมวิวเขาคาซเบกิ 9 วัน 6 คืน

117
ทัวร์จอร์เจีย ล่องเรือทะเลดำ ชมวิวเขาคาซเบกิ 9 วัน 6 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

โบสถ์เก่า จาวารี,โบสถ์เก่า สโคเวติ,ป้อมอานานูริ,คาซเบกิ -เทือกเขาคอเคซัส,เขาคาซเบกิ,อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ,โบถส์ ตรินิตี้ -ทบิลิซี่,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,จอร์เจีย ชอนนิคอล

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 17 ม.ค. - 25 ม.ค. 66 68,900 68,900 - - - 12,000
booking 24 ม.ค. - 01 ก.พ. 66 68,900 68,900 - - - 12,000
booking 07 ก.พ. - 15 ก.พ. 66 68,900 68,900 - - - 12,000
booking 21 ก.พ. - 01 มี.ค. 66 68,900 68,900 - - - 12,000
booking 07 มี.ค. - 15 มี.ค. 66 68,900 68,900 - - - 12,000
booking 14 มี.ค. - 22 มี.ค. 66 68,900 68,900 - - - 12,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ศ. 02 ธ.ค. - ส. 10 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

WCGE_TK00043

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK096

TK378
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK393

TK068
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ