ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

148
ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ปารีส-นั่งรถ FUNICULAR-จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ล่องเรือบาโตมูซ พักที่ HOTEL MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)-ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ห้าง LA SAMARITAINE พักที่ HOTEL MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์คหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

วันเดินทาง

พฤ. 01 ธ.ค. - ศ. 09 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

KJFR_EK00016

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK373

EK071
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK086

EK372
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ