ทัวร์จอร์เจีย ชมวิวเขา ล่องเรือชมทะเลดำ 9 วัน 6 คืน

35
ทัวร์จอร์เจีย ชมวิวเขา ล่องเรือชมทะเลดำ  9 วัน 6 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

โบสถ์เก่า จาวารี–โบสถ์เก่า สโคเวติ–ป้อมอานานูริ–คาซเบกิ -เทือกเขาคอเคซัส–เขาคาซเบกิ–อนุเสาวรีย์ มิตรภาพ -โบถส์ ตรินิตี้–ชมวิวเขา,อัพลิสต์ซิเคห์,โกรี,พิพิธภัณฑ์ สตาร์ลิน,ทบิลิซี่ ไร่ไวน์ ควาเรลี,ชิมไวน์พื้นเมือง,โบสถ์ เซนต์ นิน่า,ซิงนากิ -ทบิลิซี่,ป้อมนาริคาร่า,เมืองเก่า,มหาวิหารศักดิ์สิทธ์,สะพานสันติสุข,หอนาฬิกา -โบสถ์ เกลาติ,ถ้ำโพรมีธีอุส,บาทูมิ,ล่องเรือชมทะเลดำ,ชมเมืองบาทูมิ

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ส. 08 ต.ค. - อา. 16 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

WCGE_TK00042

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK069

TK378
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK393

TK068
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ