ทัวร์แคนาดา คิวเบค ซิตี้ ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า 12 วัน 9คืน

691
ทัวร์แคนาดา คิวเบค ซิตี้ ห้องพักวิวน้ำตกไนแองการ่า 12 วัน 9คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือ Hornblower ชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด -เที่ยวเมืองคิวเบก ซิตี้ ฝรั่งเศสน้อย -ชมน้ำตกมอนท์โมเรนซี่

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 14 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 66 219,900 219,900 219,900 - - 49,000
booking 05 ก.ค. - 16 ก.ค. 66 229,900 229,900 229,900 - - 54,000
booking 19 ก.ค. - 30 ก.ค. 66 229,900 229,900 229,900 - - 54,000
booking 05 ส.ค. - 16 ส.ค. 66 229,900 229,900 229,900 - - 54,000
booking 06 ก.ย. - 17 ก.ย. 66 219,900 219,900 219,900 - - 49,000
booking 13 ก.ย. - 24 ก.ย. 66 219,900 219,900 219,900 - - 49,000
booking 04 ต.ค. - 15 ต.ค. 66 219,900 219,900 219,900 - - 49,000
booking 05 ต.ค. - 16 ต.ค. 66 219,900 219,900 219,900 - - 49,000

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์แคนาดา

วันเดินทาง

พ. 26 เม.ย. - อา. 07 พ.ค. 66

รหัสทัวร์

WCCA_CX00007

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) CX 750

CX 838
Cathay Pacific สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) CX 829

CX 705
Cathay Pacific สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 27 มื้อ