ทัวร์โปรตุเกส สเปน Happy New year 9 วัน 6 คืน

47
ทัวร์โปรตุเกส สเปน Happy New year 9 วัน 6 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ช้อปปิ้ง Avenida da Liberdade หอคอย เบเล็ม ชมมหาวิหารโทเลโด มาดริด สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล ชมระบำฟลามิงโก้ สนามฟุตบอลคัมป์นู

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 28 ธ.ค. - 05 ม.ค. 66 89,900 89,900 - - - 29,900

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ไอร์แลนด์

วันเดินทาง

พ. 28 ธ.ค. - พฤ. 05 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

WCPT_TK00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK065

TK1755
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK1856

TK068
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 18 มื้อ