ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKIYE 9วัน 6คืน

50
ทัวร์ตุรกี PREMIUM WINTER SKI TURKIYE 9วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เมืองโบราณเอฟฟิซุส - เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองไคเซอร์รี่ - กรุงอิสตันบูล

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 31 ธ.ค. - 08 ม.ค. 66 69,999 - - - - -

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ส. 31 ธ.ค. - อา. 08 ม.ค. 66

รหัสทัวร์

PDTR_TK00099

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 69

TK 2312
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 68 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 30 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ