ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ซัล เวรี่แฮป 3วัน 2คืน

39
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์ซัล เวรี่แฮป 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เกาะเซ็นโตซา หาดซิโลโซ – ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ – LAU PA SAT FOOD CENTER - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – ย่านบันเทิงคลาร์กคีย์ ชมโชว์ไฟริมอ่าวมารีน่า ล่องเรือ BUMBOAT-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ย่านไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว - การ์เด้นบายเดอะเบย์ – สิงคโปร์ฟลายเออร์ – สะพานเฮลิกซ์ – มาริน่าเบย์แซนด์ จุดชมวิวแซนด์สกายพาร์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ส. 22 ต.ค. - จ. 24 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

SNSG_VZ00009

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ 628 Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ 621 Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ