ทัวร์สเปน มหัศจรรย์ สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน

135
ทัวร์สเปน มหัศจรรย์ สเปน โปรตุเกส 10 วัน 7 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

อิสตันบูล ตุรเคีย • มาดริด • ประตูพระอาทิตย์ • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ • สัญลักษณ์แผ่นหินบนทางเท้า • ตลาดซานมิเกล • พลาซ่ามายอร์• ประตูชัยอาคาล่า มาดริด • น้ำพุไซเบเลส • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน้ำโบราณ • กรุงมาดริด

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 15 ก.พ. - 24 ก.พ. 66 89,999 89,999 88,999 - - 14,500
booking 22 มี.ค. - 31 มี.ค. 66 89,999 89,999 88,999 - - 14,500

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สเปน

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สเปน


วันเดินทาง

จ. 05 ธ.ค. - พ. 14 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

BIES_TK00002

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69

TK1857
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK1760

TK68
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ/สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 20 มื้อ