ทัวร์ตุรกี Exclusive Turkiye 9วัน 6คืน

29
ทัวร์ตุรกี Exclusive Turkiye 9วัน 6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

อิสตันบูล เมืองคัปปาโดเกีย เนฟเชียร์ คอนย่า เมืองอันตาเลีย เมืองปามุคคาเล่ เมืองคูซาดาซึ เมืองอิซเมียร์

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

ส. 08 ต.ค. - อา. 16 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

PDTR_TK00097

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 69 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 68 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ