ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน

99
ทัวร์เวียดนามเหนือ  ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

เที่ยวเวียดนามเหนือ 3 วัน 2 คืน เก็บทุกจุดไฮไลท์, พักเมืองซาปา 2 คืน สุดฟินกับอากาศเย็นสบาย, Check-in CAFÉ’ สุดฮิต “MOANA SAPA”, นั่งรถรางจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า และขึ้นกระเช้า, สู่ยอดเขาฟานซิปัน (รวมในค่าทัวร์), ชมทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง 36 สาย, เมนูพิเศษ SEN BUFFET อาหารนานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน+ไวน์แดงดาลัท,

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เวียดนาม


วันเดินทาง

ศ. 09 ธ.ค. - อา. 11 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

JWLVN_WE00018

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) WE560 Thai Smile สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) WE565 Thai Smile สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ