ทัวร์สิงคโปร์ ปังสุด ฉุดไม่อยู่ 3วัน 2คืน

253
ทัวร์สิงคโปร์ ปังสุด ฉุดไม่อยู่ 3วัน 2คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือ Bumboat ชมแม่น้ำสิงค์โปร์ ชมแสงสียามค่ำคืน @ย่าน Clarke Quay

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 09 ธ.ค. - 11 ธ.ค. 65 15,999 - - 7,900 11,999 4,500
booking 10 ธ.ค. - 12 ธ.ค. 65 15,999 - - 7,900 11,999 4,500
booking 11 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 65 14,999 - - 7,900 11,999 4,500
booking 12 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 65 14,999 - - 7,900 11,999 4,500
booking 16 ธ.ค. - 18 ธ.ค. 65 14,999 - - 7,900 11,999 4,500
booking 17 ธ.ค. - 19 ธ.ค. 65 14,999 - - 7,900 11,999 4,500
booking 23 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 65 15,999 - - 7,900 11,999 6,500
booking 24 ธ.ค. - 26 ธ.ค. 65 15,999 - - 7,900 11,999 6,500
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 16,999 - - 7,900 11,999 6,500
booking 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 66 17,999 - - 7,900 11,999 6,500
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 66 17,999 - - 7,900 11,999 6,500
booking 01 ม.ค. - 03 ม.ค. 66 16,999 - - 7,900 11,999 6,500

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์สิงคโปร์


วันเดินทาง

ศ. 07 ต.ค. - อา. 09 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

GS25SG_VZ00001

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) VZ620 Vietjet Air สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) VZ621 Vietjet Air สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 3 มื้อ