ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA WINTER SEASON 8 วัน 5 คืน

60
ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA WINTER SEASON 8 วัน 5 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

น้ำตกเลกทากิวี, โบสถ์เมทเทคี, หอนาฬิกาโรงละคร, สะพานแห่งสันติภาพ, วิหารบอดี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย, เมืองถ้ำอุพลิสชิเค, โบสถ์บรากาติ, รูปปั้นอาลีและนีโน่,

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

พ. 02 พ.ย. - พ. 09 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

BIGE_TK00038

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK65

TK378
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK393

TK64
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ