ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SKI WINTER 5 วัน 3 คืน

107
ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SKI WINTER 5 วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ท้าลมหนาวแดนกิมจิ สัมผัสหิมะสีขาวโพลนพักสกีรีสอร์ท เล่นสกีแบบอิ่มจุใจ ถ่ายรูปคาเฟ่ขนมหวาน"มัลตงโดนัททาวน์"

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 10 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 65 25,999 - - 6,000 - 6,000
booking 17 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 65 22,999 - - 6,000 - 6,000
booking 24 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 65 28,999 - - 6,000 - 9,000
booking 27 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 65 30,999 - - 6,000 - 9,000
booking 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 66 30,999 - - 6,000 - 9,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

ส. 03 ธ.ค. - พ. 07 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

BIKR_XJ00040

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ 700 Air Asia X สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ 701 Air Asia X สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ