ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน

135
ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์TURKEY บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ชมพระราชวังทอปกาปึ(Topkapi Palace), “บลูมอสก์” (Blue Mosque), ฮายาโซฟีอา (Hagia Sophia), จุดชมวิว Pierre loti hill, ม้าไม้เมืองทรอย (Trojan horse),

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ตุรกี


วันเดินทาง

พฤ. 03 พ.ย. - พฤ. 10 พ.ย. 65

รหัสทัวร์

BITR_TK00094

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK 65 Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK 2009

TK68
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 16 มื้อ