ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน

80
ทัวร์เกาหลี มหัศจรรย์ KOREA SNOW WINTER 5 วัน 3 คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ทิ้งตัวกลางหิมะนุ่มๆ สนุกกับลานสกี สุดมันส์ Lotte World เดินเที่ยวย่านอิกซอนดง ช้อปปิ้งเมียงดง

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว
booking 13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 65 21,999 - - 6,000 - 6,000
booking 20 ธ.ค. - 24 ธ.ค. 65 22,999 - - 6,000 - 6,000

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์เกาหลี


วันเดินทาง

อ. 29 พ.ย. - ส. 03 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

BIKR_XJ00039

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) XJ 700 Air Asia X สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) XJ 701 Air Asia X สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 8 มื้อ