ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA 8วัน 5คืน

75
ทัวร์จอร์เจีย THE MAGICAL OF GEORGIA  8วัน 5คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

อิสตันบูล – บาทูมี-ชมน้ำตก MAKKUNTSESI- ประติมากรรม "Ali and Nino" – ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี - Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square-เมืองซิคนาคลี (Signagi) –ชิมไวน์-ป้อมนาริกาล่า -อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) –ชมป้อมนาริกาล่า-ผ่านชมโรงอาบน้ำ- โบสถ์เมทเตห์คี -ถนนคนเดินชาเดอนี่ –ทบิลิซี่

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จอร์เจีย

 บทความที่เกี่ยวข้องกับทัวร์จอร์เจีย


วันเดินทาง

ศ. 30 ก.ย. - ศ. 07 ต.ค. 65

รหัสทัวร์

PVGE_TK00036

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) TK69

TK390
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) TK383

TK68
Turkish Airlines สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 17 มื้อ