ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน

119
ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน6คืน
สนใจจองทัวร์ โทร. 02-184-6990 ,02-184-6991

ไฮไลท์การเดินทาง

ล่องเรือบาโตมูซ ชมกรุงปารีส เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์ นั่งรถไฟ TGV สู่กรุงเจนีวา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก จอยแลนด์ พักเดี่ยว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส

วันเดินทาง

พฤ. 01 ธ.ค. - ศ. 09 ธ.ค. 65

รหัสทัวร์

KJFR_EK00014

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่)
0
เด็กมีเตียง
0
เด็กไม่มีเตียง
0
เด็กทารก
0
พักเดี่ยว
0
จอยแลนด์
0
รวม 0 0

สายการบิน

เที่ยวบิน(ขาไป) EK373

EK071
Emirates สุวรรณภูมิ
เที่ยวบิน(ขากลับ) EK086

EK372
Emirates สุวรรณภูมิ

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
บริการ WIFI
บริการ อาหารบนเครื่อง
น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
โรงแรมที่พัก
จำนวนมื้ออาหาร 19 มื้อ